088 7988448

Вход

Регистрация

След създаване на акаунт вие ще можете да следите статуса на вашето плащане, за да следите за потвърждение.
Потребителско име*
Парола*
Потвърди парола*
Първо име*
Фамилия*
Електронна поща*
Телефон*
Адрес за контакт
Страна*
* Създаването на акаунт означава, че сте съгласни с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Моля, приемете всички условия, преди да преминете към следващата стъпка

Вече си член?

Вход

By

qjsgppni
11
БЪЛГАСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕКРЕАЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ И СПОРТпредставя на своите членове консултации относно Националнатапрограма за достъпна жилищна среда и лична мобилност в съответствиес по чл. 56, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) е утвърдена наоснование чл. 48, ал. 3 от Правилника за прилагането на Закона захората с увреждания (ППЗХУ)- 2021 г.Програмата се състои...
11
БАРИС предоставя специализиран транспорт за своите членове желаещи да участват в нашите мероприятия, но не разполагащи с личен транспорт за подпомагане на тяхното участие в културния живот, почивка, свободно време и спорт на хората с увреждания в Република България в съответствие на член 30 от Конвенцията за правата на хората с увреждания Осигурява се транспорт...
11
Частично финансиране на организацията за подпомагане на процеса наинтеграция чрез спорт на хората с увреждания в Република България всъответствие с Препоръка R(86)18 – Европейска харта „Спорт завсички“, приета от Комитета на министрите на спорта на страните отСъвета на Европа през 1986 г.Организира и провежда Националния Автомобилен шампионат за хора сувреждания съвместно със СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕАВТОМОБИЛИСТИ...