088 7988448

Вход

Регистрация

След създаване на акаунт вие ще можете да следите статуса на вашето плащане, за да следите за потвърждение.
Потребителско име*
Парола*
Потвърди парола*
Първо име*
Фамилия*
Електронна поща*
Телефон*
Адрес за контакт
Страна*
* Създаването на акаунт означава, че сте съгласни с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Моля, приемете всички условия, преди да преминете към следващата стъпка

Вече си член?

Вход

За БАРИС

Цели на организацията
БАРИС

Кои сме ние?

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕКРЕАЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ И СПОРТ е Национално представителна неправителствена организация в обществена полза, работеща в сферата на интеграцията и социалното включване на хората с увреждания.

11

Цели на организацията

11

Развитие и популяризиране

Развитие и популяризиране на спорта като средство за интеграция и
социално включване.

11

Достъпна архитектурна

Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

11

Развитие и подпомагане на мобилността

Развитие и подпомагане на мобилността с максимална степен на независимост на хората с увреждания като елемент на човешките права в съответствие с член 20 от Конвенцията за правата на хората с увреждания приета в точка 67 (б) от дневния ред от Шестдесет и първата сесия на Общото събрание на Организацията на Обединените Нации.

11
11

Дейности

11

Националното автомобилно първенство

Организация и провеждане на Националното автомобилно първенство за хора с увреждания и популяризирането му в международен мащаб чрез привличане на участници от съседните страни.

11

Организацията за подпомагане на процеса на интеграция чрез спорт на хората с увреждания в Република България в съответствие с Препоръка R(86)18 - Европейска харта „Спорт за всички“, приета от Комитета на министрите на спорта на страните от Съвета на Европа през 1986

Провеждане на спортни занимания и състезания. Провеждане на занимания на групите по лечебна физкултура/ЛФК/,както и спортни занимания с рекреативен характер при спазване на всички противоепидемични мерки. Участие на членове на БАРИС в спортни състезания за хора с увреждания

11

Подпомагане на личната мобилност с най-голяма възможна степен на независимост на хората с увреждания

Предоставяне на услуги, включващи консултации относно избора на подходящи помощни средства, обучение за придобиване на свидетелство за управление на моторно превозно средство в съответствие с уврежданията на техните собственици; подпомагане на всички желаещи хора с увреждания, участващи в Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.

БАРИС

Сдружението ще постига своите цели чрез

  • Организиране на кампании, обучителни семинари, спортни състезания и други изяви с цел популяризиране на европейските ценности сред хора с и без увреждания;

 

  • Финансира и подпомага развитието на личната мобилност на хората с увреждания;

 

  • Установява контакти с различни правителствени и неправителствени организации на хора с и без увреждания в страната и чужбина;

 

  • Приоритетно ще разработва и осъществява стратегии за интеграция и социално включване на децата и юношите с и без увреждания;

 

  • Оказва организационна, юридическа и практическа помощ на други организации за реализация на проектите им в областта на адаптираната физическа активност;

 

  • Участва в проекти от взаимен интерес съвместно с други български или чуждестранни физически и юридически лица

Още информация за нас

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕКРЕАЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ И СПОРТ е неправителствена, доброволна и независима професионална организация в обществен интерес, работеща в областта на интеграцията и социалното приобщаване на хората с увреждания. Организацията е призната за национално представителна с Указ № 804 на Министерския съвет от 11 ноември 2010 г.

БАРИС има национална структура с 724 инвалиди, с различни заболявания и увреждания, но без валиден документ и хора от кръга на хората с увреждания – родители, членове на семейството и приятели / Благодарение на партньорството си с АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БАРИС организира автомобилни състезания за хора с увреждания в продължение на 7 години успяхме да ги превърнем в официален календар на федерацията.

Целева група, към която са насочени дейностите на организацията

Всяка година организирахме повече от двадесет събития в повече от двадесет и пет областни
града. Помогнахме стотици хора с увреждания да се върнат в активен начин на живот през годините.

 

Основната част от членовете на БАРИС са хора с увреждания, които поради своите двигателни или сензорни дефицити не са в състояние да развиват и осъществяват своя капацитет и да придобият адекватно образование и да се реализират успешно на пазара на труда. Поради естеството на своите увреждания те се нуждаят от специализиран транспорт и други технически средства за да е възможно тяхното включване в гореописаните дейности.

Искате да се включите?

Станете част от организацията или се свържете с нас, ако имате въпроси чрез нашата контактна форма.

Лична мобилност

Ние вярваме, че личната мобилност е ключов фактор за интеграцията и социалното приобщаване на хората с увреждания.

Улесняване на достъпа

През последните години се говори много за заетостта и образованието на хората с увреждания, но когато човек не може свободно да се движи, всичко останало е в сферата на добрите пожелания.

Професионално обучение

Проучванията показват, че повечето хора с увреждания подчертават тяхната неспособност да се движат самостоятелно и това се занимава с обучение по ключови компетенции или работи според тяхната квалификация.