088 7988448

Вход

Регистрация

След създаване на акаунт вие ще можете да следите статуса на вашето плащане, за да следите за потвърждение.
Потребителско име*
Парола*
Потвърди парола*
Първо име*
Фамилия*
Електронна поща*
Телефон*
Адрес за контакт
Страна*
* Създаването на акаунт означава, че сте съгласни с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Моля, приемете всички условия, преди да преминете към следващата стъпка

Вече си член?

Вход

Участие в международни конференции и семинари

11
11
11
ОрганизацияБАРИС

Участие в международни конференции и семинари

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕКРЕАЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ И СПОРТ е
Национално представителна неправителствена организация в обществена
полза, работеща в сферата на интеграцията и социалното включване на
хората с увреждания.
Цели на организацията

 • Развитие и популяризиране на спорта като средство за интеграция и
  социално включване.
 • Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.
 • Развитие и подпомагане на мобилността с максимална степен на
  независимост на хората с увреждания като елемент на човешките права
  в съответствие с член 20 от Конвенцията за правата на хората с
  увреждания приета в точка 67 (б) от дневния ред от Шестдесет и
  първата сесия на Общото събрание на Организацията на Обединените
  Нации.

Членове на БАРИС участват активно в дейността на различни обществени
формати работещи по проблемите на спорта като средство за социално
включване.
Един от основните ни приоритети е участието в различни постоянно
действащи обществени комисии подпомагащи безопасността на движение по
пътищата.
Представители на БАРИС участват в:

 • ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО
  ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО
  ПЪТИЩАТА към Министерски съвет
 • ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО ПЪТНА БЕЗОПАСТНОСТ към Столична
  община